НачалоХоталич

Средновековен град и крепост "Хоталич"

 За наличието на голямо средновековно селище с името Хотел в района на днешно Севлиево се знае от каменен строителен надпис, намерен случайно от селяни в района на Батошевския мъжки манастир през 30-те години на XX век. Историкът Кацев- Бурски разчита този надпис така: “Този храм построиха Гено от Хотел и Петър от Търнов”. Надписът е от средата на XIII век- царуването на Михаил Асен, което е известно от друг каменен надпис, запазен в АИМ при БАН. Там се казва, че цар Михаил Асен, син на великия цар Иван Асен и внук на стария Асен е построил в Маториеви гори / средновековното славянско название на Стара планина/ манастир в името на пресвета Богородица Маторска и на евангелиста Йоан Богослов. Манастирът е ставропигиален - подчинен единствено на българския патриарх, и царят му дарува във владение три села - Батошево , Витен и Рибаре, за да се издържа манастирът от приходите им.
Изследователите на севлиевскиата история са търсили дълго мястото на този град. Считало се е, че е на Витата стена над с. Яворец, след това- край Градниця но те се оказват след проучване малки феодални замъци и не отговарят на представите за голям средновековен център.
През 1979 г. при терасиране за залесяване в местността Джевизили бунар на 4 км. северозападно от Севлиево работниците от Горско стопанство се натъкват на каменни зидове. Веднага е уведомен Историческият музей в града и започват спасителни разкопки. Ощеи първия сезон от земята са разкрити зидовете на два големи християнски храма, вписани един в друг- византийска базилика от V век и българска еднокорабна църква от X век. По- нататъшното проучвани постепенно изважда на бял свят десетки каменни жилищни сгради, работилници за обработка на метал, керамични пещи. В източната част е разкрита още една църква, а на стръмния хълм на селището се разкриват мощни крепостни стени, кули и входове на отбранителна крепост, в която има малка болярска църква от типа на търновските, голяма жилищна сграда, казармени помещения, складове. Вече няма никакво съмнение, че Хотел- Хожтелец- Хоталич, както е назован в османски данъчни регистри от XV, XVI и XVII векове, е бил на това място . Монетният материал, керамиката и други податки сочат уседнал живот в града от края на X до средата на XVII век. Градът е имал четири обособени квартали, обградени от каменни стени, като във всеки от тях има по една по- голяма жилищна сграда- вероятно на квартален старейшина. По- голямата част от жилищата са били двуетажни, с масивен каменен долен етаж и дървен горен- на някои места са запазени каменните стълби към горния етаж.
Край двете църкви в града бяха разкрити над 70 погребения, които дадоха богат погребален инвентар- пръстени, наушници, гривни, керамични и костени изделия, стъклени маниста. В експозицията “Археология” на Историческия музей в Севлиево разкриването на Хоталич е представен с богат снимков и веществен материал. Районът на града и крепостта постепенно стана привлекателен туристически обект за хиляди туристи, гражданите на Севлиево го избраха като любимо място за краткотраен отдих. Оборудвани са маси, пейки, огнища, доведена е питейна вода, до обекта води добре поддържан път.
През лятото на 1871 г. големият познавач на Дунавска България Феликс Каниц между другото пише: ,,...в град Севлиево нищо не се знае за старинни находки. При все това Севлиево представлява изгодно по разположението си стратегическо място. Това ме кара да мисля, че доказателства в този насока ще се открият”.
Днес, повече от 130години след Каниц, никой вече не може да каже, че в Севлиево не знаят нищо за далечното си минало. За това огромна заслуга има разкриването на крепостта Хоталич.
Повече от три десетилетия Община Севлиево осигурява средства за редовни археологически проучвания и за консервация на вече откритото. Благодарение на това „Ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич” е един от най-добре експонираните археологически обекти в България. Разкрити и консервирани са близо деветдесет жилищни и стопански сгради, обособени в четири „квартала” заедно с три църкви. На труднодостъпния хълм над селището се издига цитаделата. В резултат на десетилетия археологически разкопки са проучени и повече от 900 метра крепостни стени, запазени във височина до Зм. и пет порти. Над цялата местност се издига четириъгълна кула, която осигурява пряка визуална връзка с всички околни крепости.
През 1994г. Хоталич е обявен за паметник на културата с национално значение.
Днес „разкопките” са любимо място за разходка и отдих на севлиевци и гостите на града. Привлича ги не само интересът към миналото, но и прекрасната гледка, живописната местност и чистият въздух.
През 2011г.,Община Севлиево, спечели проект по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Проектът „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ “ХОТАЛИЧ” е на стойност над 4 000 000лв. Осъществяването му ще превърне „Ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич” в атрактивна туристическа дестинация не само за наши , но и за чужди туристи.
Севлиевци се гордеем с древната история на своя град, която проучваме назад във вековете и отдаваме своята почит и уважение към делата на предците ни.
В непосредствена близост до съвременния град през средновековието като административен, стопански и духовен център на региона е съществувал средновековният град Хотел. На него е наречена след турското нашествие административната област /нахия/ Хоталич. Археологическите проучвания на този голям средновековен град се извършват в продължение на 30 години. Там е съществувала мощна крепост още по времето на Източно Римската империя /Византия/. Стратезите й са оценили местоположението като изключително важно за защитата на подстъпите към проходите в централната част на планината Хемус. По-късно през X век българите изграждат на това място голям град, състоящ се от крепост и подградие с четири квартала. Крепостта е разположена на площ от 15 декара и от нея са разкрити и проучени стотици метри крепостни стени, пет крепостни порти, отбранителни кули, болярската църква и болярското жилище. Във външния град на площ от около 50 декара са разкрити почти сто жилищни и стопански постройки, три църкви и отбранителни зидове. От 1994 г. обектът е със статут на паметник на културата с национално значение.
Съвременният град Севлиево за пръв път се споменава в османски данъчен регистър /дефтер/ от 1516 година със старото име Селви. По-късно в друг дефтер от 1580 година, съхраняващ се в Анкара е вписано Нефс-и Селви таб’-и Хоталич, тоест село Селви става административен център на нахията Хоталич със значението на град. Според османските административни критерии за град той притежавал два квартала, петъчна джамия с трима служители и пазар, тук се събирали пет пътя и пет потока.
Определянето на Селви за административен, духовен и стопански център на областта Хоталич, която по това време се състояла от 37 населени места, дава началото на неговото бързо нарастване и развитие. През 1580 година населението на Селви се състои от 49 домакинства, през 1751 година домакинствата вече са 301, а през 70-те години на XIX век град Севлиево се населява от около 10 000 жители.
Най-старата обществена постройка, която и днес е част от централния градски пейзаж, е часовниковата кула. Строежът й е завършен през 1779 година и от тогава часовникът й отмерва времето. Тя е един от символите на града и градския живот. В 1834 година севлиевци обновяват изцяло старата църква „Св.Пророк Илия”, съществуваща още от XVIII век, а през 1836 година възстановяват изцяло средновековния ставропигиален манастир „Успение на Пресвета Богородица” край с.Батошево. През 1844 година севлиевският първенец и народен будител Хаджи Стоян Николов построява на своя земя и със собствени средства първото в града светско училище. То е и едно от първите светски училища в българските земи. В 1846 година за учител в него е назначен младият тогава Петко Рачев Славейков, който въвежда модерната за времето си взаимоучителна метода и изучаването на светски науки. В 1858 година майстор Кольо Фичето построява каменния мост над река Росица, в източния край на града.
През втората половина на XIX век Севлиево е вече град с богати традиции в духовния и културен живот, с формирано гражданско общество. Идеята на Васил Левски за извоюване на политическа свобода чрез всенародна революция имала много поддръжници и в нашия град. В основания от него таен революционен комитет се включили хора от различни социални слоеве на тогавашното градско население. Успоредно с тайната революционна дейност в 1870 година било поставено началото и на читалище „Росица” като културно и просветно огнище. След трагичната смърт на Васил Левски младите революционери начело със Стефан Пешев възстановили в 1875 година революционния комитет и организирали българското население в Севлиевската каза за предстоящата въоръжена борба. По време на Априлското въстание от 1876 година на всенароден бунт за свобода и независимост се вдигнало населението на севлиевските села Батошево, Кръвеник, Ново село и прилежащите им махали. От 1 до 11 май се водили сражения за защитата на Балканската република. Там се сражавали и въстаниците от Габровската чета, начело с войводата Цанко Дюстабанов. Севлиевският балкан е един от центровете на масови въстанически действия през 1876 година, наред със Средногорието и Родопите. След жестокия разгром на въстанието, на площада в град Севлиево били обесени осем от организаторите и ръководителите му. В четата на Христо Ботев, преминала р.Дунав с кораба „Радецки”, участвали и седем четника от Севлиевско. Над 200 опълченци от Севлиевския край геройски се сражават в Руско-турската война от 1877-78 год., за да се появи отново на политическата карта на Европа името България. На 15 юли 1877 година полусотните на есаул Иван Антонов от 30-ти Донски казашки полк и поручик Александър Верещагин от Владикавказкия конен полк водят ожесточено сражение в западните покрайнини на града срещу настъпващия башибозук. В бойните действия на помощ на руските освободители се включили и севлиевски доброволци. Първият свободен ден на града е 16 юли 1877 година, който е и началото на съвременната му история. До административната реформа през 1901 година град Севлиево е център на окръг, състоящ се от две околии - Севлиевска и Габровска.
По инициатива на Севлиевското опълченско дружество „Лев” и с доброволни средства е издигнат на площада величественият Паметник на свободата, в памет на героите от Априлското въстание и Руско-турската освободителна война. Той е символ на непреклонния дух на севлиевци и стремежът им за свобода и независимост. Статуята на паметника е дело на известния флорентински скулптор Арналдо Цоки, който по-късно прави и паметника Цар Освободител пред Народното събрание в София. Статуята на млада жена символизира освободената Майка България, която в лявата си ръка държи лавров венец, за да увенчае челата на загиналите за свободата й нейни чеда, а в дясната държи тръба, с която зове за освобождението и обединението на българските земи. Паметникът официално е открит и осветен на 8 септември 1894 година.
През XVIII и XIX век в града се развива силно занаятчийство, като основен занаят е обработката на кожи. Продукция на севлиевските занаятчии се изнасяла в цялата Османска империя и в Европа. В резултат на европейското влияние, което прониква в града, се поставя началото на фабричното производство. От 1870 година произвежда столове по европейски образец работилницата на братя Драгошинови, през 1882 година Димитър Караиванов отваря първата в града кожарска фабрика, а през 1918 година започва да работи и първата машинна текстилна фабрика на Христо Стойнов.
В историческото развитие на Севлиево като град голям принос има петъчният пазар. Той бил широко известен и на него са идвали търговци от различни краища на България. От 1922 година започнал да се провежда традиционният есенен панаир на Петковден, който прерасна в Празниците на Севлиево, а от 2006 година в края на есента се провежда и традиционният Празник на тиквата.
За задоволяване на нарасналите нужди на образователното дело в града след Освобождението започва строителството на нови училища. До края на XIX век в Севлиево са построени Класното училище, Абаджийското училище, Гимназията и начално училище „Св.св.Кирил и Методий”.
От Севлиево и Севлиевско произхождат много известни личности в новата ни история - поетесите Екатерина Ненчева и Мара Белчева, художниците проф. Кою Денчев, Илия Пейков и Пенчо Кулеков, борецът Дан Колов, писателката Фани Попова Мутафова, певецът Борис Машалов, диригентът Димитър Манолов, поетът Пеньо Пенев, скулпторът Асен Пейков, генералите Никола Генев, Стефан Нерезов и Иван Бъчваров, докторът по международно право и почетен председател на БСДП Атанас Москов и редица други, дали своя принос в различни области на обществения ни живот.
Севлиево е град, който ревниво пази културно-историческото си наследство. Всички архитектурни и мемориални недвижими културни ценности от Възраждането периодично се реставрират по различни проекти или с финансови средства от бюджета на общината.
Заради богатата си възрожденска история Севлиево е член на Националното сдружение на възрожденските градове в България.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.