НачалоНовини

Новини

В периода от 20.02.2012г. до 20.02.2014г. в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и…
Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и областният управител на Габрово Николай Григоров откриха официално реставрираните и новоизградени обекти…
В изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич"”, в петък се…
По време на официална церемония кметът на Севлиево д-р Иван Иванов връчи наградите на победителите в националния конкурса „Хоталич -…
Община Севлиево взе участие в шестото издание на Черноморски туристически форум - Варна 2013, което се организира под патронажа на…
Първа научна конференция на тема „Средновековните градове – мистика, реалности, бъдеще” ще се проведе в петък, 18.10.2013г., от 10.00 часа…
 „Дружество по ЗЗД „ЕФОРИЯ”, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Шандор Петьофи”№13-15 изпълнява Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на…
Община Севлиево взе участие в международната туристическа борса “ВАШАТА ВАКАНЦИЯ – 2013“. 12-тото по ред изложение се проведе в културен…
Кметът на общината д-р Иван Иванов, заедно с областния управител на Габрово Мариян Костадинов и управителите на фирмите за строително-монтажни…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.