НачалоНовиниНаучната конференция в Севлиево премина при голям интерес

Научната конференция в Севлиево премина при голям интерес

В изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич"”, в петък се проведе първата научна конференция на тема “Средновековните градове – мистика, реалности, бъдеще”.

Събитието беше поредният интересен разговор-дискусия, имащ за цел да популяризира Хоталич, като един от най-големите средновековни градове.

По време на националната конференция бяха представени научни доклади от историци, музейни експерти и професори. Срещата се състоя в Художествената галерия „Асен и Илия Пейкови” –Севлиево. Официално откриване направи Красимира Йорданова от кметската администрация и директорът на Историческия музей в Севлиево- Найден Петров.

Чухме доклади на тема „Симеон Симеонов – откривателят на Хоталич”,
„Царевец и Трапезица” , "Мелта – Левеч”, „Градище – Габрово”, „Крепостни съоръжения от Античността и Средновековието в община Дряново” , „Споделяне на опит при обслужването на туристически групи на АМР – Царевец и АИР – Никополис ад Иструм” .Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.