НачалоНовиниОфициално откриха Средновековния град и крепост „Хоталич”

Официално откриха Средновековния град и крепост „Хоталич”

Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и областният управител на Габрово Николай Григоров откриха официално реставрираните и новоизградени обекти в Средновековния град и крепост „Хоталич”.

 „Този проект е едва началото в развитието на Севлиево като туристическа дестинация”, сподели кметът д-р Иванов, и добави, че до сега се е знаело много малко за културно-историческото наследство на града, но с проекти като този, Севлиево ще се утвърди като желано място от много туристи.

 Специално за откриването на Хоталич пристигна делегация от Първи италийски регион, която връчи на кмета на Севлиево плодова пръчка - символ на бъдещето.

С изпълнението на проекта „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич” са реставрирани и консервирани североизточната крепостна кула, източната, западната и северната порти, „Болярска църква”, западна и източна църква, а освен това са реставрирани три средновековни къщи. По проекта са изградени експозиционни пътеки и места за отдих.

Рехабилитиран е пътен участък с дължина 3 километра, изградена е електрическа мрежа и са монтирани 34 панорамни прожектори. Изграден е паркинг и подпорна стена, както и посетителски информационен център. Назначени са 3-ма екскурзоводи, които са обучени за работа с туристи и посетители на обекта.

Проектът е на стойност 4 153 601, 66 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.