В периода от 20.02.2012г. до 20.02.2014г. в  рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”беше реализирано: Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа маркировка и реставрационно-консервационни и възстановителни работи по отношение на следните обекти на намеса: Североизточна крепостна кула; Източна порта; Западна порта (потерна); Северна порта; Болярска църква, Западни църкви;   Източна църква; Реставрация на три средновековни къщи в северозападния край на подградието.

Във връзка с реализацията на проекта, молим, да отговорите на следните въпроси:

1.Посетихте ли Средновековния  град и   крепост„Хоталич”?..............................................................................да...............не
2. Кога посетихте обекта?............................................................................................................................
3. Останахте ли удовлетворени  от атракциите?................................................................:........................да.................не
4. Кое Ви направи най-силно впечатление на обекта?............................................................................................................................
5. Бихте ли посетили отново обекта?............................................................................................................................
6. С каква продължителност беше пристоят Ви на обекта?............................................................................................................................

Отговорите на въпросите очакваме на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Анкетният лист може да излезете от линка по-долу.

Благодарим за отделеното време!

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.