Туризъм

ТАБАХАНА /Работилница за обработване на кожи/Сред сградите с най-голяма стойност като недвижима културна ценност в Севлиево е Табаханата. Тя е…
Паметникът на Свободата в Севлиево е сред първите монументални паметници на загиналите в Априлското въстание и Освободителната война в млада…
Дан Колов – това е име, което и днес е известно на всеки. Известност и слава, победи и престижни награди,…
Животът в китната севлиевска котловина винаги е бил свързан с течащата през нея река Росица и с живописните завои. Тази…
Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови”Сградата, в която днес се помещава Градската художествена галерия, е една от най-красивите в…
Възможността да се построи „нова” църква в Севлиево била използвана веднага след края на т.нар. църковна борба, завършила през февруари…
В самия център на днешния град се издига един от символите на Севлиево, храмът „Свети Пророк Илия”. Трудно е да…
 Хаджистояновото училище е първото светско училище в град Севлиево и едно от първите десет по българските земи преди Освобождението. Построено…
Галерия „Видима” се намира в центъра на Севлиево, в непосредствена близост от площад „Свобода” с разположените на него сгради на…
Доктор Атанас Москов е една от най-светлите личности в новата история на България – доктор по международно право, член на…
Построен през 1989 година и именуван на севлиевската поетеса Мара Белчева. В своята 20-годишна история, Дом на културата "Мара Белчева"…
Дандоловите къщи – Търговско-жилищна сграда от периода на българското Възраждане (от 1870 г.), където под един покрив са събрани три…
Часовниковата кула е най - старата запазена обществена постройка в Севлиево. През ХVІІІ век градът е административно средище и център…
Батошевският мъжки ставропигиален манастир “Успение Пресвятия Богородици” е възстановен през 1836 година, с усилията и средствата на севлиевската българска общност…
Батошевски девически манастир Въведение "Пресветия Богородици"Намира се в центъра на с.Батошево, Севлиевска община, на 16 км от Севлиево, свързан е…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.