Печат на тази страница

Жителите на град Севлиево – 26 302 души.
Деца и младежи на възраст до 18 години – 4 447 души.
Работещи – 15 762 души.
Пенсионери – 3 219 души.
Хотелиери и ресторантьори – 77 души.