Печат на тази страница

Очаквани резултати

С реализацията на предвидените дейности по маркетинг и реклама археологическия обект ще се превърне в желана туристическа дестинация за българи и чужденци. Гостите на града с цел туризъм ще се увеличат, а оттук ще се увеличат приходите в общината, поради по-голямата ангажираност на хотелите и ресторантите на територията на град Севлиево и на общината.  Реконструираната 3-километрова отсечка ще подобри достъпа до средновековния град. Обособените места за почивка и пикник ще направят престоя на туристите по-приятен, а по експозиционните пътеки ще се достига до крепостта, откъдето пък се открива хубава гледка към град Севлиево. В резултат на проекта ще се създадат нови работни места за обучените със средства по проекта екскурзоводи и служителите, предвидени за охрана на обекта.