Печат на тази страница

Специфични цели на проекта

  1. Създаване на интегриран туристически продукт и запазена марка.
  2. Подобряване достъпа до атрактивен туристически обект с национално и културно-историческо значение чрез изграждане на път до Средновековния град и крепостта.
  3. Превръщане на гр. Севлиево в атрактивна туристическа атракция и увеличаване броя на туристите.
    Социализация на туристическия обект.
  4. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за улесняване на достъпа на хора с увреждания.