НачалоКонкурсЕсеВалентина Райкова "Хоталич-моето пътуване в Средновековието"

Валентина Райкова "Хоталич-моето пътуване в Средновековието"

Богато е културното историческо наследство на община Севлиево. Централният град  на общината се  намира на около 50 км. от староплестолния град Велико Търново. Тази близост е голямо удобство за любителите на културния туризъм. В Севлиево и околността могат да се видят:каменния мост на майстор Кольо Фичето над река Росица/1858г./,Батошевския мъжки манастир "Успение Пресвета Богородица",Батошевския девически манастир Въведение "Пресветия Богородици", църквата "Свети Пророк Илия“, Архитектурно- етнографския комплекс "Дандолови къщи", Възрожденската кожарска работилница „Табахана", Хаджистояновото училище. Часовниковата кула в града е от 1777г./завършена в 1779/, една от четирите най-стари часовникови кули в страната и най-стара обществена постройка в Севлиево. Механизмът ѝ работи и до днес. В Севлиево могат да се посетят  къща- музей „Д- р Атанас Москов“, дом- музей „Дан Колов“/с. Сенник/, къща- музей „Пеньо Пенев“/с. Добромирка/. Богатата история на Севлиево заслужено го прави  член на Националното сдружение на възрожденските градове в България. В последните години най-актуалната и атрактивна забележителност на района е археологическият  музей на открито "Средновековен град и крепост Хоталич". Счита се, че е една от най-добре поддържаните и консервирани крепости в България и една от най-големите по площ средновековни крепости/след Плиска и Преслав/. Разположена е северозападно от гр. Севлиево, над пролома на р. Росица, върху високите западни части и по южния склон на Крушевска планина. Някога се е разпростирала върху повече от 15 дка. площ. Днес се извършват археологически проучвания, консервация, реставрация и експониране  на недвижимите културни ценности, създава се туристическа инфраструктура и социализация на археологическия резерват.

Тръгвам на моето пътуване до Хоталич- през бъдеще, настояще и минало- в Средновековието.

2014г.- Присъствам на дългоочакваното откриване на реставрационната дейност, осъществена благодарение на петгодишен проект. Археологическият обект е със статут на национално културно значение.Средновековен град и крепост Хоталич" вече е желана туристическа дестинация за българи и чужденци. Севлиевци са горди и доволни от променящия се жизнен статус на града им.

Реконструираният 3-4- километров път от Севлиево до крепостта  се изминава за минути, дори и пеш. Паркингът за автомобили и автобуси е просторен и удобен. В района на долния град е изграден красив информационен център, предлагащ множество информационни материали, щандове за тематични сувенири. Практично са предвидени изградените зали за изложби, семинари, обучения. Целесъобразни са местата за отдих. Благодарние на  контролера за осветление вечер гледката над Хоталич се превръща в приказна феерия. Реставрирани са три жилищни сгради, в които са експонирани предмети, показващи бита на Хоталич от XIVв. Източната, западната и северната крепостна порта са в автентичния си вид, консервирани са  североизточната крепостна кула, църквите. Пешеходни пътеки и панорамни площадки улесняват туриста да разгледа внимателно всичко,което пливлича любопитството му.Туристическите пътеки повтарят предполагаемата средновековна улична мрежа. Атрактивна е  екстремната  пешеходна пътека, свързваща източния квартал на подградието/долния град/ с крепостта.

2013г.-На 29 май започва проектна дейност- направена е първата  копка на строителството на средновековния град и крепост „Хоталич“.

2011г.- Спечелен е Проект  Осигуряване на достъп и социализция до средновековен  град и  крепост  Хоталич“

2009г.- От месец септември община Севлиево работи по  проектаОсигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост  „Хоталич",  финансиран по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура". Предвидената  обща стойност на проекта  е 5 487 600 лв./ 4 153 601,66 лв.-данни според различни източници/.

2008г.- Започнали случайно през 1979г, археологическите проучвания са провеждани почти без прекъсвания  до 2008 г.- близо 30 години.

1994г.- „Антична и средновековна крепост „Хоталич" е обявена за  археологически паметник на културата- категория национално значение.

1993г.-  При разкопки до църквата е намерено ценно съкровище от XIIв.- 2944 медни монети, сечени в Константинопол, 146 български монети,множество женски накити- гривни, диадеми, обеци, гердани, пръстени/повече от 900 експоната/. Множеството открити монети показва, че в това време Хоталич е град с интензивен стоков обмен не само на българска територия, но и с трайни търговски връзки с Византия и с Латинската империя. Интересна е и масивната торква, открита в гроб в източния некропол върху шията на човек. Някои от откритите обеци са от т.н. гроздовиден модел и датират още от IXв. В крепостната част на града са открити останки от глинени съдове отXII- XIIIв.,съдове от ранновизантийската епоха,домакински принадлежности, предмети от бита на населението- гвоздеи, ножове, хромели, тежести за стан, фрагменти от керамикаи др. Много от експонатите имат значителна научна стойност. Всичко е предадено за съхранение в Историческия музей в гр. Севлиево.

1981г.- Започват цялостните разкопки на средновековния  външен град Хоталич. Археологическият материал се оказва особено богат- разкрити са  86 каменни жилищни постройки, лежали столетия под земята.Проучва се крепостта над средновековния град, където се разкрива висока кула и две успоредни крепостни стени/едната от времето на ранновизантийския период, а втората- от IX-X в./Разкопките установяват четири квартала и един за по-бедното население/43 дка, 600-700 жители/,две средновековни  църкви, раннохристиянска базилика  от V- VIв.,една външна и три вътрешни отбранителни стени. Заради неравностите на терена жилищата били полувкопани в стръмния склон от северната си страна, а доизграждани от южната. В църквите са намерени гробове/част от некрополи/- на дете, на жена с дете. Обозначени са около 130 средновековни гроба.Открити са и два входа,  през които най-вероятно се е влизало в крепостта. Отбранителните кули са  позволявали  защита във всички посоки. Централно в цитаделата/вътрешният град, обграден със  зидове,широки 2м. и високи 10м./е открита  масивна двуетажна сграда, вероятно за  болярското семейство, а до нея -малка еднокорабна църква за  семейството на управителя. Масивните постройки край отбранителните  съоръжения са вероятни казарми. Намерени са ями за складиране на дъждовна вода, следи от глинен тръбопровод. Открити са пещи за топене на метал,керамични пещи, оръжейни и ковашки работилници.
Населението вероятно се е приютявало в крепостта при нападение, защото във вътрешността
ѝ имало много незастроено място. Край отбранителните съоръжения е имало и други масивни постройки, за които се предполага, че са били казарми.

В хода на археологическите разкопки са открити пещи за топене на метал, оръжейни и ковашки работилници, както и керамични пещи. През 1993 г. е намерено и съкровище от 2944 медни монети, сечени в Константинопол през XII век, както и 146 български монети. Накити, гривни и диадеми за глава, открити при крепостта, се пазят в
Исторически музей – град Севлиево.

Днес до средновековния град се стига по асфалтиран път, има питейна вода, място за пикник и барбекю. При желание може да се използва и екскурзовод.

1979 г.- До 70-те години на XX в. никой не знае със сигурност, че на няколко километра от Севлиево под земятасе намира цял град. Предполага се, че в местността Джевизли баир  има крепост и старо  градище. При  подготовка на терен за залесяване в местността Джевизили бунар/1979г./ случайно работници от Горско стопанство  попадат на каменни зидове на църква. Археолозите установяват,  че тя е построена върху друг,  по-стар храм,  датиращ от V- VI в. С преклонение севлиевци си спомнят за видния  неуморен местен археолог и краевед Симеон Симеонов/1941г.- 2000г./. На него се дължи разкриването на средновековния град Хоталич/ Хотел, Хотелец/. Той работи по обекта 25 години, прокарва пътя до него, организира проучвателната и реставраторската дейност. Доказва, че днешното Севлиево е пряк наследник на Хоталич. Делото на С.Симеонов продължават професор Станислав Станилов и Бони Петруноваот БАН.

1967г.- „Антична и средновековна крепост „Хоталич" е обявен за  археологически паметник на културата- категория местно значение. Легендите разказват, че в недрата на планината е закопано мистичното съкровище на Вълчан войвода.

1873г.- Все още не е ясна  представата  за далечното минало на Севлиево. Предполага се, че ще се намерят остатъци от късноантична или средновековна крепост, тъй като местоположението на града има стратегическо значение. След изминали векове учените започват бавно да оформят по-ясна представа за далечното минало на града. „Батошевският  надпис” дава информация, че средновековното Севлиево се е наричало Хотел/Хотелец, Хоталич/. Той става важен занаятчийски и културен център през XVIII- XIXв. Заможни български семейства- занаятчии и търговци, започват изграждането на църкви, манастири и училища. През Възраждането и след Освобождението Севлиево става символ на динамично стопанско развитие.

1638г.- И няколко години  по-късно-  през 1643- 1644г. Руси Стойков превежда  и цитира документи, според които градът се е наричал „кааза Хоталич“, „с друго име Серви“. Старинното славянско име Хотел османските турци употребяват в данъчни си регистри като Хоталич. В началото Севлиево също е наричано така- „крепостта Хоталич и долния Хоталич".

1580г.- В турски данъччни документи е цитирано името Нефс-и Селви таб-и Хоталич, т.е. нахията Хоталич има за административен център Селви. Той спазва  административните критерии на османската империя- има два квартала, джамия, пазар, пет пътя.

1516г./според други източници столетие по-късно, в 1618г./-За първи път в турски данъчен регистър  е отбелязано името  Серви/Селви- от староперсийски език/. Навярно турците разрушават крепостта Хоталич и прогонват населението. Заселват се в долния Хоталич, на левия бряг на река Росица и го наричат Серви- Селви (Севлиево). Градът постепенно се разраства и привлича населението от крепостта Хоталич и околните селища. Изземва функциите на средновековен административен център, какъвто е бил Хоталич и става икономически, стопански, а по-късно и културен център на района, включен е в османската административна и данъчна система.

XIIIв.- В средата на столетието, по време на царуването на Михаил Асен е оставен каменен надпис, единственият писмен източник за името на селището. Всички изследователи цитират превода на историка Кацев-Бурски:„Този храм построиха Гено от Хотел и Петър от Търнов в лето...“ Както  често се случва в историята, случайно през 30- години на XXв. селяни намират надписа в района на Батошевския мъжки манастир.

Х в.-Българската държава възстановява крепостта като отбранително съоръжение, за да отблъсква варварските нападения от север и на Византия от юг.Средновековният град е най-голям по площ след столичните Плиска, Преслав и Търново. Свързан е с античен път по долината на р.Росица. Селището просъществува до края на XVIIв.

V-VІв.- Византия- Източно Римска империя, построява днешната крепост Хоталич  като военно укрепление с отбранително предназначение. Намирайки се между крепостните градове Търново и Ловеч, Хоталич е на важно стратегическо място, има голямо административно значение за региона.

...Връщайки се обратно от миналото до настоящето, много бързо преминавам през времето от V до XXIв. Земята на Хоталич е по-стара от българската държава, тя е жива история. Затова трябва като добри българи да опазим възстановеното и съхраненото по проекта „Осигуряване на достъп и социализция до средновековен  град и  крепост  Хоталич“. Заради поколенията след нас-за тези, които не са ходили- да знаят; за тези, които са били- да помнят…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.