НачалоКонкурсЕсеСтоян Гечков: Хоталич - моето пътуване в Средновековието"

Стоян Гечков: Хоталич - моето пътуване в Средновековието"

Историята е важна наука. Тя ни учи на нашия произход и минало. Важността на историята идва от това, че тя ни показва кои сме ние, какви сме били преди, какъв път сме извървели, напомня ни за грешките, които сме направили, така че да не ги допускаме повторно. В тази насока Джордж Сантаяна казва: „Тези, които не си спомнят миналото, са обречени да го повторят.“. Историята също така ни съобщава много неща за нашите предци и за тези, на които дължим настоящото си състояние. По този начин ние, българите, разбираме за своето славно минало, с което можем да се гордеем. Историята има и други положителни страни. Всички хора оставят следи след себе си, някои от които остават запазени и в техния материален смисъл много години, благодарение на историческата наука, подпомогната от археологическата такава. Така ние имаме възможността мислено да се върнем назад във времето и да изпитаме лично живота на хората от близкото и далечното минало. Пример за такава следа от физически непознато за нас време е севлиевската крепост Хоталич.

            Крепостта Хоталич е важен за българите паметник на културата. Тази хилядолетна постройка символизира дълголетието на българския народ. Тя пази в себе си спомени от преди повече от хиляда години. Крепостта Хоталич успява да просъществува още от Средновековието, като продължава и до наши дни. В себе си тя крие голям смисъл – за трудностите, през които преминава българският народ през вековете, за единството и сплотеността му, благодарение на които той успява да запази целостта си в държавна форма. Крепостта Хоталич е и със световно значение, тъй като тя, също както много други останки оттогава, е свидетел на събитията от Априлското въстание през хиляда осемстотин седемдесет и шеста година, които провокират интерес по цялата ни планета. Изброените дотук неща показват, че севлиевската постройка, за която говорим, е оправдано много важен паметник на културата: за българите – защото тя е част от нашата собствена история; за всички останали – защото хилядолетната история по българските земи е незаменима част от световната история, от която би трябвало да се интересува всеки човек. Затова ние трябва да подкрепяме проектите и останалите дейности, свързани със запазването и реставрирането на крепостта Хоталич – една уникална историческа и културна забележителност с национално и световно значение.

            Крепостта Хоталич е основана още по времето на Източната Римска империя. Стратезите на Византия определят географското положение на тази постройка като много важно и ключово за защитата на подстъпите към проходите в централната част на планината Хемус. Самият факт, че държавата, продължила съществуването на най-великата империя в историята на човечеството – Римската империя, проявява интерес към това място и полага усилия, за да изгради там такова защитно съоръжение, показва голямата важност на Хоталич.

            През десети век българите доразвиват Хоталич, като изграждат там величествен крепостен град. В последствие, по време на османското владичество, тогавашното село Селви и настоящ град Севлиево става център на тази нахия. Ето че три народа оценяват високо ролятаи потенциала на крепостта Хоталич – и римляни, и българи, и турци. Това още веднъж доказва от какво голямо материално значение е тази постройка.

            Но крепостта Хоталич не е толкова важна за нас само заради материалния си смисъл, който и без това в известна степен е изгубила. Ние я ценим предимно заради нейната символика. Крепостта Хоталич е създадена през самото начало на България като държавна единица и продължава своето съществуване и до днес. Тя е свидетел на много от събитията, които са се случили в цялата история на нашата държава. Тази крепост е с нас от самото ни начало. Тя е символ на нашето единство, дружност и сплотеност, познава всичките трудности, през които е преминал българският народ и е наясно с неговата сила и воля.

            Историята на България е много богата и един човешки живот е прекалено кратък, за да я опише. Крепостта Хоталич лично я знае цялата, макар и безмълвно. Заради първото нещо, което току-що споменах, понеже аз също съм човек, ще припомня само за един период от нашата българска история, който намирам за най-важен:

            Както всички знаем или по-точно: както всички българи би трябвало да знаем, нашата държава е под османска власт от хиляда триста деветдесет и шеста до хиляда осемстотин седемдесет и осма година. Това е „най-болният“ период от историята на България, който аз бих си позволил да определя като безславно време на упадък. Но по време на тази близо петстотингодишна ситуация в нашата държава българите не губят надежда и желанието за свобода, подтиквано от свободолюбивия им дух, не стихва нито за миг. То се превръща в масови въоръжени бунтове против османските турци през хиляда осемстотин седемдесет и шеста година, когато бива жестоко потушено, но не и напълно унищожено. Севлиевци, подобно на всички останали български революционери, не се отказват и получили подкрепа от страна на Руската империя, те побеждават османските нашественици и извоюват свободата си. По-силният свободолюбив дух на българите от Севлиево дава резултати по-бързо и този град успява да се освободи от турските завоеватели по-рано – на шестнадесети юли хиляда осемстотин седемдесет и седма година. Така българският народ преодолява най-голямата си трудност и постига невероятен успех, въпреки че го прави с цената на много усилия, жертви и кръвопролития. Крепостта Хоталич, която също е част от севлиевския регион, става свидетел на всичко това и ни разказва за него, макар и безмълвно.

            Събитията около Априлското въстание и най-вече: кръвопролитията, свързани с жестокото му потушаване, пораждат интерес по целия свят и за определен период от време ситуацията в България става „най-интересното“ и най-значимо нещо за своето време в световната политика. Така българската държава записва своята страница в общочовешката история. Затова всеки историк и любител, който се интересува от историческата наука, трябва да се запознае и със събитията, случили се в България. Това той може да направи, прочитайки „книгата“ с основните моменти от българската история, която крепостта Хоталич крие в себе си.

            Вероятно в този момент осъзнаваме колко забележителна е българската история и колко важно място, макар и не толкова известно, заема средновековният град-крепост Хоталич в нея. Това е основателна причина всеки разумен българин да цени тази постройка или по-точно: малката останала част от нея. Затова всички ние трябва да подкрепяме проектите и останалите дейности, свързани с реставрирането ѝ. За щастие, светът с право не остава безразличен към града-крепост Хоталич и българската държава, с подкрепата на Европейския съюз, работи по въпроса за популяризирането и запазването му. Така тази местност се превръща в паметник на културата с национално значение през хиляда деветстотин деветдесет и девета година, а Севлиево става член на Националното сдружение на възрожденските градове в България, благодарение на богатата си възрожденска история. Добре би било всеки, който иска, да види това истинско севлиевско чудо в състояние, не много далечно от това, за което то е предназначено, и да се запознае с българската история чрез него, връщайки се с векове назад във времето.

            Хоталич е едно уникално място, което не може да се опише добре с думи. Всеки път, когато отида там, аз онемявам – толкова много символика и смисъл има в него, толкова много истории и съдби то е заключило в себе си, пазейки ги безмълвно. Крепостта Хоталич е машина на времето – тя може да върне всеки човек с векове назад до Средновековието и да ни пресъздаде живота на нашите предци, живели в миналото. И не на последно място: великолепните хоталички постройки от района на Севлиево са символ на дълголетието на българския народ. Тяхното разрушаване би имало голям символичен смисъл и би символизирало разрушаването на единството на българския народ. Хоталичките постройки са опазвани дълги векове наред от нашите предци и ако позволим сега или в бъдеще те да изгубят своето значение, ние бихме влезли в противоречие с предшествениците си. Нали не искаме това да се случи? Крепостта Хоталич е с нас от самото ни начало, затова нека и ние да бъдем с нея до самия ни край!

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.