НачалоОбщина СевлиевоТуризъмХрам „Свети Пророк Илия”

Храм „Свети Пророк Илия”

 

 

 

В самия център на днешния град  се издига един от символите на Севлиево, храмът „Свети Пророк Илия”. Трудно е да се установи точно от кога датира той, но най-вероятно е съществувал на това място още в края на далечния ХVІІ век. Това категорично свидетелство за църковна дейност. В средата на ХVІІІ век дейността на църковната община е засвиделствана с надпис върху икона, подарена  на Зографския манастир „Свети Никола”  на 5 март 1749 г. от севлиевски поклоници, водени от църковния епитроп.
През първата четвърт на ХІХ век, участието на църковната общност във всички области на обществения живот се отразява в Парусията на църквата „Свети Пророк Илия”, водена изрядно на български и гръцки език от най-видния член на настоятелството и Хаджи Стоян Николов. Тази книга и заведена през октомври 1824 г., запазена е във фонда на Историческия музей и е част от постоянната експозиция. Севлиевци се грижели за материалното благополучие на църквата и в Записната книга е отбелязано, че през 20-те години на ХІХ век тя разполага с 5 дюкяна, 2 къщи, 2 мази /складови помещения/, 2 фурни, множество църковни книги, покъщина и одежди и няколко хиляди гроша.    
През 1834 година старата севлиевска църква „Свети Пророк Илия” е обновена „изоснови”. От старата църква и до днес са запазени 2 икони, рисувани от Симеон Цонюв от Трявна през 1830 година. За новия красиво изработен дърворезбен иконостас са поръчани икони. Тези от т.нар.”царски ред” за изписани от един от най-известните български зографи Захари Цанюв. Иконописецът Атанас Минчов изпълнил поръчката за някои от иконите от „горния ред”. Иконостасът, дело на майсторите Йонко Марангозчията и неговия син Никола Матеев, е шедьовър на дърворезбеното изкуство. Талантливите майстори са вплели в едно флорални мотиви, птици и пана с библейски сцени, с изящество, което е трудно да се опише. Иконостасът е обявен за национален паметник на културата.
В края на ХІХ век църквата става по-внушителна с издигнатите кубета. Цялостното стенописване през 30-те години на ХХ век е дело на академични художници и великолепно допълва красотата на куполи, арки и пандантиви. След специализирани реставрационни дейности по стенописите и част от иконите в началото на ХХІ век, старият Божи храм в Севлиево отново искри с цялата си непреходна красота.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.