НачалоНовиниПредставиха Хоталич на туристическа борса във Варна

Представиха Хоталич на туристическа борса във Варна

Община Севлиево взе участие в шестото издание на Черноморски туристически форум - Варна 2013, което се организира под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката, и  се проведе в дните  от 2 до 4 октомври в Гранд хотел "Димят”.

Програмата на борсата включваше разнообразни презентации и дискусии по актуални теми, свързани с развитието на туризма и представянето на туристически дестинации, като привлекателни и атрактивни места за българските и чуждестранните туристи.

Представянето на Община Севлиево на щанд и презентация за културното и историческо наследство на Севлиево е по проект "Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич", чиято основна цел е да създаде интегриран туристически продукт и запазена марка "Средновековен град "Хоталич” – мистика, реалност и приключение в сърцето на България”.

За втори път тази година Община Севлиево участва в туристическо изложение от международен характер, като представя Средновековния град и крепост "Хоталич" пред туристически агенции, ресторантьори и хотелиери.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.