НачалоНовиниПобедители в конкурса

По време  на официална церемония кметът на Севлиево д-р Иван Иванов връчи наградите на победителите в националния конкурса „Хоталич - моето пътуване в Средновековието”.

Първа награда в категорията за картина получи „Пред портите на Хоталич“ на художника Васко Василев. На второ място бе класирана творбата на севлиевката Христина Георгиева, на трето - на Виктор Дюлгеров от Сливен, а поощрителната отиде при Цветомира Маринова. В категорията за есе първата награда заслужи 14-годишната Елена Таракова от Петрич. На второ място бе класирана творбата на Димитър Спасов от Свищов, на трето - на Любен Гатев от Троян, а поощрителната награда взе Преслава Драшкова. Първата награда в категорията за стихотворение спечели Пенка Стойкова - Славова от Кормянско. Сребърното и бронзово отличие отидоха при севлиевките Радинка Стефанова и Христина Главанова, а поощрителната награда взе възпитаничката на СОУ „В. Левски“ Ренета Николова.

Картините на участниците в конкурса са изложени на третия етаж в ГХГ „Асен и Илия Пейкови“ и ще бъдат достъпни за посетителите до края на месец октомври. Всички есета, стихотворения и рисунки ще бъдат включени в каталожното издание за Хоталич.

Конкурсът се проведе  във връзка с изпълняването на проект „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, като целта му бе да насочи вниманието на обществеността към археологическия обект "Хоталич", за да се превърне той в желана туристическа дестинация за българи и чужденци.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.